APLIKACE CLARE

Od 1. ledna 2019 platí pravidla Úmluvy CMR taktéž i pro vnitrostátní nákladní dopravu, což znamená, že dopravce je povinen uzavírat přepravní smlouvu. Jedná se o ustanovení § 9a zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Vnitrostátní nákladní list slouží k prokázání vztahu dopravce k nákladu, jako doklad o uzavření přepravní smlouvy, jako potvrzení, že řidič/dopravce náklad skutečně převzal, v jakém stavu a obdobně jako jednoznačné potvrzení, že řidič zboží předal příjemci.

Naše společnost k této novelizaci zákona přistoupila tak, že tuto administrativní záležitost vyřešila vlastní webovou APLIKACÍ CLARE. Předností této aplikace je zjednodušení a zrychlení interních procesů. Zpracování papírových dokumentů a následná archivace je pracná, drahá a hlavně velmi pomalá. Elektronický dokument zajišťuje on-line informovanost všech stran po předání zboží příjemci.

PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE CLARE